Leo “Darkmind” Amster

Dirge Bard, halfling,

Description:

I sine 20 første år som pathfinder, havde Leo en stor personlig udstråling og charme. Han gik livligt klædt og var altid i et vældigt humør. Hans lysekrøller og fine træk afspejlede også hans humør. Især var han kendt for sin meget sociale kundskaber, og mange en person har delt hans hemmeligheder og følelser med ham. En gylden tværfløjte var hans tro følgesvend.
Men efter hans familie tragedie trak han sig ind i sig selv, blev mere indelukket og mistet meget af sin glød. Til tider når det slår ham, kan han dog sagtens stråle igen. Han går mørkt klædt, og bærer nu en sæt trommer, som er lavet ud af kranier, hvor toppen er hugget af og et skind er trukket over. Hans hud er falmet og han kærer ikke om sit udseende mere. En mere intimiderende udståling kan man mærke fra ham. Han bærer nu også en rustning med metalkrainier, en sæt mørke briller og en sort stav med en sølvspids i bunde og en stilstående flamme i toppen.


Staff of the Dark Flame (weapon)
Staven er lavet i ben med en stilstående flamme i toppen, og en sølv spids i enden

Howling Skull Armor (1/day) (Armor)
This suit of +2 studded leather armor is decorated with metal skulls. Once per day as a standard action, the wearer can command the skulls to unleash a cacophonous chorus of howls, causing all creatures within a 30-foot spread to make a DC 16 Will save to avoid becoming frightened for 1d4 rounds. The wearer can choose up to three targets (plus himself) in the area of effect to be exempt from the effect. The wearer of a suit of howling skull armor gains a +4 bonus on all saving throws against fear effects. Each time the wearer of howling skull armor succeeds at a saving throw against a fear effect created by someone other than himself, he gains a +2 bonus on Will saves for 1 round.

Culling Goggles (Eyes)
These goggles have dark, almost black lenses bound in brown leather cured from the skin of a sentient humanoid.
Wearing these goggles lets you view your surroundings as if under the constant effect of a deathwatch spell extending 30 feet. Additionally, three times per day, you may touch a creature and trigger a death knell effect, as the spell.

Bio:

__Din mor rejste meget med dig som ung og du måtte undvære en far længe. Moderen har tit fortalt dig om din far, men har forsøgt at skabe en heroisk stemning omkring ham. Faderen døde få uger inden fødslen, da en gruppe mænd forsøgte at trænge ind i deres hjem og bortføre din mor. Din far greb en brændeøkse og sprang på dem, mens din mor stak af gennem markerne. Hun så tilbage, hvor hendes mand gav sit liv, for at I kunne beholde jeres. Han dræbte mindst 3 af de 6 mænd, før han blev ramt af et dræbende stød. Selv i de efterfølgende sekunder, hvor din mor svømmede over en flod, kunne hun høre kamplarm, før der blev stille. På den anden side af floden trak hun sig i land og kunne se fakler på den modsatte bred. Hun har haft svært ved at slå sig ned siden. Det var tilsyneladende lokale folk. Derfor har I rejst og du har måske lidt lidt under det, indtil det blev livsstilen.Din mor er død nu, men allerede da I slap væk fra mændene, lavede hun en amulet til dig af sit flettede hår, så du aldrig skulle miste hende helt.
_

På sine eventyr kom Leo i selskab med lærde folk fra Pathfinder Selskabet. Han blev selv medlem med tiden, og hans store interesse blev som de flestes: glemte store personligheder. Hans første tekst handelede om Alkymisten fra Osirion “Maron”, der skulle have opfundet de Vises Sten og have levet i 1000 år. Han kaldte teksten “Vejen til de 1000 år”, som gav ham en del interesse fra selskabet. Over de næste år oplevede og nedskrev Leo flere tekster, specielt omhandlende oldtidernes store personligheder._

Leo fandt også sin ægtefælde i selskabet, en smuk halfling ved navn Mina, som han fik 3 børn med. De slog sig ned og hans rejser skulle ophøre til børnene var blevet store. Men da skete det, at deres hjem blev overfaldet, mens Leo var rejst til storbyen. Han vender hjem til sit hus, som var plyndret, ødelagt og med sin familie slået ihjel. Fra den dag vendt hans humør; den tidligere evigt glade eventyrer Leo blev trist og indelukket. Han svor at han ville finde en mulighed for at få sin familie tilbage. Han søgte tilbage til selskabet for at få hjælp, og hans rejser drejede sig nu om søgen efter mirakler, efterlivet og mørk magi. I nogle år, hvor hans rejser bragte ham meget ikke-velanset viden og oplevelser, prøvede han at få sin familie tilbage. Nu har han dog fundet fred med at de er væk, men forsat er det disse interesser, som driver ham i selskabet, og som hans nye få tekster omhandler. Leo omdømme er også skiftet i selskabet. Tidligere kendt som en glad og hjælpsom person, til nu en indelukket, mystisk vagabond, som nu skriver bøger med navne som, “At rejse sig fra Graven”, “I Mumiens klæder”, “Kan sjælen være sort!”, “Fra grav til vugge”.
*

Nyere eventyr*
Leo finder sin fortid omkring sin fader og mor, da han er på en mission på et Gods på landet. Han ender med at slå sin egen far ihjel, og er den dag i dag, forsat i tvivl om det var det rigtige, og om det overhovedet var hans far.

Mod sin vilje bliver Leo sendt på mission til “Four Winds” af selskabet. Der vinder han the wild wind race og opklarer en større konspiration i byen højere kredse. Ikke at det betyder så meget for ham, mere han får nogle gode kontakter i byen. Han finder dog en gammel bog, som beskriver et ritual til at binde en vogter til et sted.

Efter at have tilbraft et halvt år i en bedemands kælder i Magnimar, bliver Leo sendt på mission til Caer Maga. I dens underverden støder Leo på en gammel nekromatiker bekendt Uzbin Parault som tilbyder at hjælpe ham. Men Leo kan se han er forandret og er blevet en af de udøde. Så da hans rejsefælder angriber nekromantikeren Uzbin, vælger Leo at hjælpe dem, for selv at tilegne sig den viden som Uzbin havde fundet. Foruden nogle mægtige magiske genstande der styrker Leos evner inden for de udøde og i kamp, finder han en gammel nekromatisk bog. Leo må plante en mental besværgelse i hovedet på en dværgen Malagan, for at fjerne hans opmærksomhed fra bogen. Leo bliver i byen, og efter flere månederes studier begynder de gamle hemmiligheder i bogen at åbne sig for ham. Men han bliver samtidig ramt af en forbandelse, der forvandler hans krop til udødt kød. Men hans er sikker på hemmeligheder kan hjælpe ham.

Samtidig har han indset han må få sin gamle indflydelse i selskabet tilbage, for at finanserer flere af hans studier og bygge en tjener til at beskytte hans hemmeligheder. Så han begynder at trække på sin gamle kontakter og tjenester for at kandiderer til noget større. Men samtidig skal han holde sin forbandelse hemmelig.

bonedance.jpg

Leo “Darkmind” Amster

Onsdags E6 Sjelle