Lazlo Nazell Adier

Jovial, men let arrogant. Søger konstant adspredelse, underholdning, spænding og uforudsigelige situationer

Description:

Født i 4679ar. som den 6. af 7 sønner i en adelsfamillie i et landbrugslen i Taldor.

Som de andre mindre slægter i Taldors landadel må de selv tage del i arbejdet på markerne (piske bønder osv.) så der er ikke meget tid til at socialisere i de højere kredse.

Da Lazlo er 14 år, har han selv været med til at kvæle 3 oprør i området.

Som 16-årig kommer han på officersskole. Her tackler han fint intrigerne mellem de unge kamphaner. I 4698ar. dør Lazlos lillebror af feber. Som yngste mand i familien er det nu Lazlos pligt at hæfte for familiens gæld i det overbelånte handelsselskab (en praksis der stammer fra koloniernes fald). For at undgå at komme i kreditorernes kløer melder han sig nu til tjeneste hos grænsepatruljen mod nord. Her har Andoran igennem den senere tid sendt agenter ind for at opildne til oprør i provinserne. Her går det godt i et par år, han bliver kendt som en modig og kompromisløs soldat og opnår rang af løjtnant.

I 4701ar. indkaldes Lazlo til en særlig mission: Provinsen Kap Erebus i Cheliax skal kaldes til fornuft og betale tribut. De er 300 der drager af sted med herolder, diplomater og 250 soldater.

Lazlo og 20 andre deserterer i Augustana, en andoransk havneby. Her finder de hyre hos Den Røde Handskes Kompagni, et af de frie kompagnier som udnytter de mange uroligheder i landene.

I 4703ar. hyres Den Røde Handskes Kompagni af Uterax Nixeltar, en velbeslået chelaxiansk historiker og pathfinder. De næste 6 år rejser de rundt og samler historier og legender hos områdets mindre folkeslag. Disse folk afhøres brutalt, snydes og bedrages systematisk for så at blive solgt som slaver for at finansiere projektet. Uterax lægger under tiden mærke til Lazlos evner og mangel på medfølelse for de folk, der kommer i vejen for dem. Lidt for sjov, begynder Uterax at beskrive Lazlo som en helt i sine breve og rapporter, og han opdager snart, at der er et publikum for den slags historier i Absalom.

Da det går op for vor helt, at han er blevet kendt i visse kredse, bliver han først irriteret men begynder så at udnytte sit ry. Han opsiger sin kontrakt med Den Røde Handskes Kompagni.

I starten klarer han sig godt, men efter et par år begynder han at formøble sin opsparing på spil, druk og fester i en konstant flugt fra kedsomhed og ensformighed, indtil han døden nær af druk fiskes op af rendestenen og sendes på et sidste eventyr hinsides havet.

Bio:

Lazlo Nazell Adier

Onsdags E6 Gvr