Piptoq Wiggelip

Gnom, alkymist med 3 arme

Description:

Down into the Deep Dark

Str: 11
Dex: 14
Con: 14
Int: 18
Wis: 12
Cha: 9

AC: 17

HP: 55

Knowledge arcana: 13

Knowledge nature: 13

Bio:

Piptoq Wiggelip er en Gnom, men ikke helt som så mange andre. Hvor de fleste gnomer går op i sang, dans og alt det lyse og glade, så har Piptoq altid været fascineret af mørke, smerten, ilden lidelsen…Men også helbredelsen og forløsningen.
Han er som udgangspunkt nysgerrig og åben over for andre, og ønsker alle folk det bedste, ja han vil hellere end gerne hjælpe dem…Men han har lært at man ikke kan forvente sig det gode fra andre, langtfra, og han drages af de ovennævnte følelser og tilstande som et møl til en flamme.
Meget af det skyldes hans opvækst som forældreløs i de mørkeste dele af ”The shadows” i Magnimar, sammen med de mest trøstesløse skabninger, hvor han gentagende gange blev udsat for overfald og misbrug, blandt andet med ild.
Som alle andre Gnomer har han en passion han lever, ånder og brænder for og som han vil gå meget langt for at tilfredsstille. Han vil gerne være en stor og anerkendt læge, med speciale i at kunne modificere kroppe!
Selvom Piptoq vitterlig gerne vil hjælpe folk, så mener de fleste folk i de såkaldte ”civiliserede lande” at han går for langt i sine bestræbelser på at helbrede. En ting er at han vil hjælpe folk der har mistet lemmer, men at han også er interesse for at ændre på folks lemmer og kroppe har givet ham store problemer.
Denne interesse stammer naturligvis i høj grad fra hans opvækst i The Shadows elendighed, hvor det at få skåret både fingre og hænder af var en daglig begivenhed. Han vil gerne kunne hjælpe den slags folk, men er også optaget af sin forskning fordi han vil kunne gøre sig selv stærkere, hans vil aldrig igen skulle udsættes for overgreb på grund af hans størrelse!
Så betyder det også en del, at han i sine teenageår ernærede sig ved at lave bomber. Det er et arbejde han stadig er fascineret af, men den skade hans arbejde gjorde folk, især deres på deres førerlighed, nager ham stadig…men han kan ikke lade være med at lave bomber…og i den verden han lever i, kan det også være nødvendigt!
Problemet har i høj grad været at skaffe materialer. De færreste kan dele Piptoqs overbevisning, at det at arbejde med friske lig eller uhelbredelig syge er i orden. Folk bliver ved med at fable om moral?
Hans interesse for lægevidenskab, hans evner som læge og det at han er en gnom gjorde at han tidligt begyndte at rejse, i processen blev han pathfinder på en field commission et arrangement som både han og organisationen har nydt godt af over de sidste 20 – 30 år.
Hans nysgerrighed, dygtighed og behov for at finde et sted hvor man gik for meget op i moral og etik har for nogle år siden ført ham til Nex, hvor man sagtens kunne bruge hans skarpe hjerne og arbejdssomhed i Oenopon Fleshforges. Her stiller man ikke spørgsmål…
Der har han nu arbejdet i 5 år, og lært meget om den spændende videnskab fleshcrafting, som han har kastet sin kærlighed over. Men for nyligt blev han smidt ud af Oenopion Fleshforges. Ironisk nok fordi han ikke ville gennemføre deciderede fleswwarpes. Piptoq ønsker ikke at skade eller transformere væsner imod deres vilje, han ønsker at hjælpe dem. Alle skal ifølge Piptoq selv vælge hvad der sker med deres liv og krop. Disse tanker interesserede ikke guildlederne i Oenopion, og så blev han smidt ud.
Men hvad gør han nu? Han ved for meget og har før set folk forsvinde hvis de gik imod lauget. Han kan ikke regne med hjælp udefra, for han skylder for mange penge væk til at kunne blive i Oenopion uden laugets beskyttelse, og han ved for lidt om fleshwarping til at kunne sætte en velfungerende praksis op.
Hans løsning er at forhøre sig i sit gamle pathfinder om der er teams der er på vej ned i underdark. Det er en desperat handling, men han SKAL finde mere viden om denne videnskab, og gerne en ordentlig bunke penge, hvis han skal kunne komme videre med sin forskning, og på længere sigt undgå at blive slået ihjel af sine kreditorer.
Der er måske den mulighed at han har en kontrakt med en fleshforge i Ecvanus, som kan hjælpe ham på vejen til at komme af med sin gæld, og kunne forlade Nex uden de store bekymringer, hvis han vel og mærket kan finde noget brugbart i underdark
Motivation: Han tager sindsyge ricisi for at lære mere om fleshcrafting fordi han tænker det vil kunne gøre ham til en bedre læge og bedre til at omforme og forstærke kroppe, ja måske den bedste på hans felt!
Han har ikke noget særlig klart koncept omkring godt og ondt, men han har ikke lyst til at gøre folk ondt med vilje, eller gøre noget imod deres vilje. Han synes dog at smerte, blod, organer osv. er helt fantastisk spændende og fascinerende og han tænker ikke videre over hvad folk vil bruge de modifikationer han laver på dem ved hjælp af flescrafting til.
Udseende:
Hår i store lokker af hhv. sort og hvid der står som spikes op i luften og til alle sider. Hans hud er Ligeledes skiftevis sort og hvid, med undtagelse af hans øjne, der er pang grønne.
Hans ansigt er vandsiet af brændmærker og snitsår. Hans ene mundvig hænger sum udgangspunkt som konsekvens af et snitsår i den ene mundvig. Det ser derfor temmelig underligt ud når han smiler. Hans stemme står i stærk kontrast til det øvrige, i det den er smuk og melodisk.

Opfølgning efter turen i underdark:
Turen i Underdark var på utrolig mange måder en succes for Piptoq. Den viden han erhvervede sig om at påsætte ekstra arme og montere ben – sværd på folks hånder, har vist sig at være ekstrem værdifuld viden for fleshforgen i Ecvanus. Ved at sælge sin viden dertil har han fået penge nok til at betale sin gæld i Nex, og oven i købet også leje et halvstort pakhus i Dockway distriktet i Magnimar. Lejen er relativ billig, fordi det er temmelig tæt på The shadows.
Her har han opmagasineret de genstande som Akari Jutun fandt i underdark og der har også være plads til at lave et laboratorium og en lille lægepraksis ovenpå. Han har på relativ kort tid fået et ry som en god og omhyggelig læge. Og folk kommer også fra Capital district og Naos for at blive behandlet…om dagen. For Piptoq er ikke et barn af The Shadows for ingenting. Om natten kommer desperate folk fra The shadows som er villig til at tage chancer for at komme til lægen. Nogle behandler han gratis for at hjælpe, nogle betaler med organer. Enten nu eller når de dør, og endelig har han skabt ro om sit varehus ved at give banderne i The Shadows mulighed for at blive behandlet hos ham. Aftalen er at de ikke må strides medens de er på hans grund, og én person fra hver af de store bander har han givet en mindre version af ben – sværdet, så de kan se hvad han kan.
Piptoq har ikke glemt sin aftale med Aboletterne, så engang imellem tager han til havs med kaptajn Zakara Uzman, som så sætter ham af på en lille ø, hvor han møder Aboletterne og afgiver rapport. De har dog været stigende utilfredse med hans rapporter, da de ikke synes han ved nok om hvad der sker rundt omkring i verden. Han har også tænkt på Akari flere gange, og haft dårlig samvittighed over han ikke fulgte ham igennem portalen.

Opfølgning på eventyret tilbage i tiden:
Piptoq føler sig mere og mere sikker på, at det var en god ide at genoptage sin pathfinder karrierer. Han er enormt opsat på at komme til Ustalav igen, og se nærmere på den hjerne han fandt der. Han overvejer at få Cosarius med, bare for at have lidt rykdækning.
Mødet med Nez var en kæmpe oplevelse for ham, og nu overvejer han hvad han skal tolke ud af den oplevelse, og hvad han skal sige til aboletterne.

Piptoq Wiggelip

Onsdags E6 torakanor